.: TRANG NHÀ .: CHỦ ĐÍCH .: GIÚP ĐỠ .: HƯỚNG THIỆN .: LIÊN LẠC

Xin Quý vị hảo tâm in phiếu đóng góp, điền vào và gửi về địa chỉ Hội Giúp Người Mù / USA

Trân trọng,
Kính chào.
Hội Giúp Người Mù / USA

Tìm nhanh

:: Phiếu đóng góp
Hội Giúp Người Mù / USA khẩn thiết kêu gọi quý vị "Khơi Nguồn Ánh Sáng"

:: Khơi Nguồn Ánh Sáng
Chương trình "Khơi Nguồn Ánh Sáng" cho 350 ngàn người mù nghèo bị đục thủy tinh thể tại Việt Nam.

:: Thư cần giúp
Những lá thư của những người mù nghèo bị đục thủy tinh thể tại Việt Nam xin được giúp đỡ.

:: Bạn đọc viết
Những đóng góp và ý kiến quan tâm về chương trình "Khơi Nguồn Ánh Sáng".

Copyright © 2003-2005 All Rights Reserved, Designed by anstudio.net