.: TRANG NHÀ .: CHỦ ĐÍCH .: GIÚP ĐỠ .: HƯỚNG THIỆN .: LIÊN LẠC

Chúng tôi vô cùng cảm ơn những đóng góp quý báu của quý vị đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi về cả vật chất lẫn tinh thần trong thời gian qua. Và luôn mong muốn được nhận nhiều hơn sự khích lệ của quý vị trong thời gian tới. Mọi đóng góp và tin tức xin liên lạc:

Email: Hội Giúp Người Mù / USA

1982 Senter Road, San Jose, CA 95112
Tel: 855.855.4611
Fax: 408.947.0463

info@vienthao.com

Trân trọng,
Hội Giúp Người Mù / USA

Một Ước Mơ ...

"Xin cho tôi một lần được sáng mắt, để tôi được nhìn thấy Mẹ tôi...."

Copyright © 2003-2005 All Rights Reserved, Designed by anstudio.net