THƯ GỬI DẤU YÊU

Là những bức thư, là những gịng chữ tiếp nối, giăi bày tâm cảm, giăi bày t́nh tự.
Có thể là rưng rưng thắt buộc, cũng có thể là nhẹ thả bâng khuâng.
Nước mắt thầm lén, long lanh trong nỗi nghẹn ngào. Nụ cười thoáng nhẹ mỏng
sương, trong phơi phới nắng lụa dịu dàng.
Là những gịng chữ của những bức thư viết, để chẳng bao giờ đến với anh, đến
với em, để thành những mảnh vụn, như cánh bướm bay trong căn pḥng hiu quạnh...
Là những gịng chữ, của những bức thư đến
, giữ lại mơ mộng yêu đương và
người viết đợi chờ hồi âm khi đếm những cánh chim trời lạc về từ một phương trời nào
đó.
“Thư gửi dấu yêu” cũng là hồi âm, cũng là gợi xưa kỷ niệm, gợi bây giờ đam mê
chất ngất.