.: TRANG NHÀ .: CHỦ ĐÍCH .: GIÚP ĐỠ .: HƯỚNG THIỆN .: LIÊN LẠC

I. Tình hình:

1. Tính đến 31/12/2002, dân số Việt Nam là 80 triệu người, Tổng số người mù là 600,000, trong đó có
350,000 người mù do đục thủy tinh thể. Mỗi năm phát sinh thêm 80,000 người mù, tỉ lệ phát sinh 0.1%.

2. Nguyên nhân của tình trạng trên:
- Nguyên nhân chung do lớn tuổi bị lão hóa thủy tinh thể, trình độ hiểu biết vệ sinh mắt và chế độ dinh
dưỡng kém hậu quả chiến tranh, môi trường bị nhiễm do chất độc hóa học...
- Đối với người lao động do chấn thương, bệnh nghề nghiệp, hoặc dùng thuốc quá liều.
- Đối với trẻ em phần nhiều là bị mù bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc màu da cam hoặc do di truyền.

II. Những cố gắng của Việt Nam trong việc thanh toán nạn mù lòa do đục thủy tinh thể:

1. Hiện nay chi phí thông thường cho một ca mổ ghép thủy tinh thể nhân tạo ở Việt Nam làl ừ 1,5 đến 2 triệu đồng (tương đương 100-150 USD) mổ theo phương pháp cổ điển và từ 4 đến 5 triệu đồng Việt Nam (tương đương 300-400 USD) nếu sử dụng phương pháp Phaco. Do đó chi phí thường quá sức thanh tóan của một gia đình nghèo mà thu nhập dưới 1 USD/ngày. Nhiều năm qua, bên cạnh phần chi của ngân sách, được sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện, Việt Nam có cố gắng nhưng cũng chỉ giải quyết được 50,000 ca mổ ghép thủy tinh thể mỗi năm, chưa đủ bù với số mới phát sinh.

2. Từ năm 1997, Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo bắt đầu phát động chương trình nhân đạo “Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, nhờ các y bác sĩ tình nguyện giúp không nhận thù lao, nhờ các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế, Hội đã có thể thực hiện 1 ca mổ ghép thủy tinh thể nhân tạo cho người nghèo với giá chỉ 35 USD cho người lớn và 50 USD cho trẻ em.

Như vậy trong thời gian 5 năm, Hội BTBNN đã mỗ ghép thủy tinh thể nhân tạo đem lại ánh sáng cho hơn 85,000 người mù nghèo (mỗi năm từ 12,000-18,000 ca, riêng năm 2002 là 20,000). Cả nước thực hiện mỗi năm khỏang 70,000 ca.

III. Chương trình thanh toán nạn mù lòa do đục thủy tinh thể trong 7 năm từ 2003 đến 2010:

- Trên cơ sở phân tích tình hình các mặt, Hội BTBNN lập dự án thanh tóan mù lòa như sau:

Theo thống kê chính thức, cả nước Việt Nam hiện có khỏang 600,000 người mù, số mù do đục thủy tinh thể là 350,000 người. Số phát sinh hàng năm 80,000 người mù do đục thủy tinh thể, trong đó số người mù nghèo không có khả năng chi trả tiền mổ mắt khỏang 50%.

Chương trình thanh tóan nạn mù lòa cho người nghèo ở Việt Nam trong vòng 7 năm, dự kiến như sau:

Số người mù nghèo hiện còn: 175,000(50% trong 350,000)
Số phát sinh trong 7 năm: 280,000(50% trong 560,000)
Tổng cộng = 455,000

Kinh phí cần thiết cho việc thanh tóan mù lòa diện người nghèo (mổi năm)

455,000 x 35 USD
--------------------------  =  2,275,000 USD/năm
         7

IV. Giải pháp:

1/ Cac nguồn giúp đỡ ở Việt Nam:
- Các tỉnh thành Việt Nam cố gắng tự lực.
- Các tổ chức kinh tế xã hội và các nhà hảo tâm.

2/ Phần còn lai Hội Giúp Người Mù/USA tiếp tục vậnn động.

Như vậy đến năm 2010 có thể thanh tóan nạn mù lòa cho người bệnh nghèo. Những năm sau chỉ giải quyết những ca còn sót không đáng kể và số mới phát sinh. (Những người có khả năng thanh tóan viện phí không tính trong kế họach này).

Tìm nhanh

2003 - 2005
:: Khơi Nguồn Ánh Sáng
Chương trình "Khơi Nguồn Ánh Sáng" cho 350 ngàn người mù nghèo bị đục thủy tinh thể tại Việt Nam.

11. 2004
:: Giải Truyền Thông NCM
được tổ chức NCM chọn trao giải thưởng về những nỗ lực đóng góp cho ngành truyền thông sắc tộc tại Hoa Kỳ.

2003
:: 15 Phút với Đỗ Vẫn Trọn
Phỏng vấn của Viên Thao với nhà văn Đỗ Vẫn Trọn về chương trình "Khơi Nguồn Ánh Sáng".

Copyright © 2003-2005 All Rights Reserved, Designed by anstudio.net